Pályázatok / Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén

 


 

2020.november 11.

Sitke Község Önkormányzata

 

Sajtóközlemény

 

Csapadékvíz elvezetési program Sitkén.

 

Sitke Község „Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitkén” című TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében fejleszti a Község érintett területein a csapadékvíz elvezető rendszerét.

 

Sitke Község Önkormányzata településfejlesztési stratégiájában kiemelt jelentőséggel bír a csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése. A beruházás vízjogi létesítési engedélyének száma: 36800/3486-6/2020.

A Projektet megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötött Sitke Község Önkormányzata (mint konzorciumvezető) a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal a projektmenedzsmenti feladatok ellátása céljából.

 

A projekt keretében megvalósítani tervezett fejlesztések a következők:

 

- Dózsa utca és a Kossuth utca közötti szakasz fejlesztése valósul meg összesen 622,6 méter hosszban. A beruházás során a Dózsa György utca nyugati oldalán a meglévő nyílt földmedrű árok 1140/40 1:1 rézsűhajlású előregyártott mederelemekkel kerül leburkolásra, a kapubejárókat átlag 4,0 m hosszú, 050 cm belméretű betoncső átereszekkel alakítják ki. Az északi oldali burkolt árok út alatti átvezetésében a meglévő 060 cm belméretű betoncső áteresz átépítésre kerül, az áteresz alatti szakaszon a kapubejárók 060 cm belméretű betoncső átereszekkel épülnek. Az utcarész keleti oldalán a hely szűke miatt az útburkolat mellett 50/200 íves padkafolyóka épül, mely a nyugati oldali árokba csatlakozik. A csapadékvizek elhelyezésére szolgáló földmedrű szikkasztó árok az utca déli részén a meglévő mélyvonalban kerül kialakításra oly módon, hogy a nagy terepesés miatt több helyen az árok szelvénye töltéssel kerül „lezárásra”. A fejlesztés alapvetően a Dózsa György utca csapadékvíz rendezését célozza, de a nyomvonal és a befogadó miatt a projekt hatása több ingatlanra is kiterjed, melyek a következők: Dózsa utca, Petőfi és Kossuth L. utcák által határolt terület.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 124, 93 millió forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.09.01.

A projekt befejezésének határideje 2021.08.31.

A kivitelezés időszaka várhatóan 2020. november- 2021. június.

Kivitelező: TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi út 13.)

További információ www.sitke.hu oldalon található vagy Horváth Ervin projektmenedzsertől horvath.ervin@vasmegye.hu email címen vagy  + 36 94 515-739 telefonszámon kérhető.

 

 

 

 

 

 

A kivitelezés 100 %-os készültségi fokáról készült fényképek alább, a kapcsolódó galériánál megtekinthetőek!Csatolt fájl(ok):Kapcsolódó galéria:Sitke Község Önkormányzata - Magyar