Hírek / Hirdetmény (7.módosítás)

Hirdetmény (7.módosítás)HIRDETMÉNY
településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetéséről
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 7. módosítására vonatkozó eljárást indított a 8/2021. (II.5.) számú és az azt kiegészítő 19/2021. (III.3.) számú polgármesteri határozatával.
A településrendezési eszközök módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetésre a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Korm. rendelet alapján kerül sor.
A partnereket az önkormányzat a helyi építési szabályzat módosításának tervezetéről
- az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.sitke.hu) tájékoztató anyag megjelentetése
révén tájékoztatja.
A jelen hirdetmény és a módosítás teljes dokumentációja az önkormányzat hivatalos honlapján (www.sitke.hu) közzé tételre kerül.
A partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a tájékoztató anyag közzétételétől számított 15 napon belül, kizárólag elektronikusan úton tehetik meg a rosenfeld.istvanne@sarvar.hu) e-mail címen.
SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Sitke Község Önkormányzata - Magyar