Pályázatok / Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain



Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain

Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00021

Kedvezményezett neve: Sitke Község Önkormányzata

A Projekt címe: Belterületi csapadékvíz elvezetésével megvalósuló települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Sitke, Hunyadi J. és József A. utcák egyes szakaszain

Szerződött támogatás összege:69 000 000 Ft

A támogatás mértéke:100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:2022.09.30.

 

A projekt átfogó célja a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével.
A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja.
A tervezett fejlesztés keretében a Hunyadi J. utca és József A. utca érintett szakaszán mindkét oldalon nyílt árok kialakítása/helyreállítása történik összesen 588,2 méter hosszan.

A projekt keretében tervezett szakasz az ÁJA-1 jelű árok, a József Attila utca 440 hrsz-ú közút déli oldalán, a befogadó Sekély ároktól a Hegyalja utcai csomópontig húzódik. Az árok felső szakasza a József Attila utca teljes területén előregyártott beton burkolattal ellátott, a teljes szakaszán jó minőségű kapubejárókkal. A mederburkolat helyenként széttöredezett, melynek helyreállítása, esetleges pótlása történik a 0+046 – 0+138 km szelvények között. Az árok 46 m hosszú alsó szakasza földmedrű árokként üzemel, melynek felújítása a felső szakaszokról érkező vizek nagyobb biztonsággal történő elvezetése érdekében előregyártott mederburkolat kiépítésével történik.

Az ÁJA-2 jelű árok a József Attila utca 440 hrsz-ú közút északi oldalán, a befogadó Sekély ároktól a Hunyadi utcai csomópontig húzódik. Az árok felső szakaszán a sekély meder teljes szelvényében 40x40x10 mederlapokkal burkolt, mely mederburkolat helyenként széttöredezett, helyreállítása, esetleges pótlása történik a 0+056 – 0+108 km szelvények között. Az árok 56 m hosszú alsó szakasza földmedrű árokként üzemel, melynek felújítása előregyártott mederburkolat kiépítésével történik a meglévő átereszeket lezáró támfalak újjáépítésével.

A tervezett ÁH-1és ÁH-2 jelű árkok a Hunyadi utca északi és déli oldalán, a befogadó Sekély ároktól a József Attila utcai csomópontig húzódnak. Az árkok alsó szakasza földmedrű árokként üzemel, melynek felújítása előregyártott mederburkolat kiépítésével és a kapubejárók átépítésével történik. Felső szakaszán nem található kiépített árok, itt új csapadékvíz elvezető hálózat létesül. A közterület helyhiánya miatt a mederelemekből épített hálózat a közlekedés biztonsága érdekében gépjármű közlekedésre alkalmas fedlapozással épülhet.

A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát.

 

Sitke Község Önkormányzata sikeres beszerzési eljárást folytatott le, melyre a legkedvezőbb ajánlatot a TIA 2002 Kft. adta nettó 49.357.034 Ft összeggel. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést 2021. november 24-én kötötték meg.
 

« Vissza az előző oldalra!

Sitke Község Önkormányzata - Magyar