Közbeszerzés / Utakban, ár- és belvízvédelmi vízilétesítményekben keletkezett károk helyreállítása vis major pályázati forrásból, kivitelező kiválasztása

Utakban, ár- és belvízvédelmi vízilétesítményekben keletkezett károk helyreállítása vis major pályázati forrásból, kivitelező kiválasztása


Sitke Község Önkormányzata - Magyar