Hírek / Községgondnok álláspályázat

Községgondnok álláspályázat

Sitke Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sitke Község Önkormányzata

Községgondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, Sitke község közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település közterületeinek (parkok, zöldterületek, játszóterek) rendben tartása, a növényzet gondozása. Az önkormányzati épületek kisebb karbantartási munkálatainak elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 általános
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • önéletrajz
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Sitke Község Önkormányzatának Képviselő - testülete bírálja el.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Morgós István polgármester nyújt, a 06-20-964-0680-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Sitke Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9671 Sitke, Hunyadi u. 1.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését: Községgondnok.
  • Személyesen Morgós István polgármesternek, 9671 Sitke, Hunyadi u. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje:

 

 


« Vissza az előző oldalra!

Sitke Község Önkormányzata - Magyar